Produkter

Nye Trucker   » Fleet Management System
Informasjon som inspirerer til handling

Crown hjelper deg å samle, måle, benchmarke, analysere og handle basert på data om dine gaffeltrucker, operatører, service, applikasjoner og flåter.

Crown Insite Productivity Suite hjelper ledere til å ta beslutninger ved å identifisere problemer, sette mål og bedømme suksess. Insite Productivity Suite består av Infolink Forklift Fleet og Operator Management System sammen med FleetSTATS Fleet Cost Management System - som støtter riktige beslutninger og bedrer bunnlinjen gjennom en målrettet tilnærming til å fange og presentere data.

Lær mer om InfoLink og FleetSTATS.